Građevinsko preduzeće „Delfin“ d.o.o. iz Novog Sada, uspešno posluje na tržištu Srbije i u regionu. Osnovano je jula meseca 2000. godine i bavi se uslugama na izgradnji objekata visokogradnje, niskogradnje, završnim radovima u građevinarstvu, izgradnjom fabričkih-proizvodnih objekata šire namene po sistemu ključ u ruke. Takođe se bavi i pružanjem usluga na izgradnji infrastrukture i pratećih objekata:

  • gasne
  • telefonske
  • optičke i
  • niskonaponske mreže

Sa ponosom ističemo da smo za potrebe stranih investitora u našoj zemlji, izgradili kompletna fabrička postrojenja sa pratećom infrastrukturom u kojima ili u njihovom sistemu radi oko 5000 radnika.